L’Obra Cultural Balear de Manacor contra la discriminació dels usuaris de la sanitat pública per motius de llengua

Davant la moratòria que prepara l’IB-Salut per a retardar fins a final de legislatura el coneixement de català al personal sanitari aspirant a incorporar-se a la Sanitat pública, l’OCB Manacor exigeix al Govern que no decebi els votants dels partits que en fan part i acomplesqui les espectatives en política lingüística amb què els votaren.

L’OCB Manacor considera que seria lamentable que aquest Govern es fes continuador de la línia de sabotatge contra la llengua oficial, pròpia i històrica de les Illes Balears, protagonitzada pel govern antibalearista anterior, que cercava que fóssim l’únic territori del Planeta on la un idioma oficial no fos de coneixement obligatori per als treballadors públics.

L’OCB Manacor observa amb molta de preocupació com les mesures acordades en el Pla d’actuacions en defensa de la llengua pròpia de les Balears, aprovat el juliol del 2016 en el ple del Consell Social de la llengua catalana, s’ignoren i no s’apliquen.

L’OCB Manacor rebutja i denuncia la discriminació que pateixen els usuaris catalanoparlants de la sanitat pública en no poder-se adreçar en la seva llengua a qualsevol treballador públic d’aquest servei.

L’OCB Manacor recorda que la Constitució espanyola, tan sagrada i de compliment tan obligatori com cada dia ens diuen que és, estableix en el seu article 3.3 que “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

L’OCB Manacor recorda que la Llei de normalització lingüística, aprovada per unanimitat al Parlament de les Illes Balears el 29 d’abril del 1986, cerca l’avanç progressiu en el coneixement i l’ús del català fins a assolir la igualtat plena de la llengua oficial i pròpia de les Balears amb l’oficial de l’Estat a fi d’igualar els drets dels parlants de totes dues llengües. Al cap de trenta anys, els catalanoparlants encara no veim duit a la pràctica el dret teòric d’esser entesos i atesos en la nostra llengua onsevulla en territori balear.

L’OCB Manacor rebutja la discriminació que patim encara ara en els establiments sanitaris els catalanoparlants.

L’OCB Manacor considera inadmissible que l’administració sanitària consideri incapaç d’aprendre el nostre idioma el personal sanitari quan moltíssimes d’empreses de gremis molt diversos exigeixen al seu personal laboral el coneixement d’idiomes com l’anglès o l’alemany com a requisit per a poder-hi fer feina.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: