L’Obra Cultural Balear recorda, una vegada més, a les institucions públiques que han de complir amb la normativa en política lingüística

S’anuncia un nou esdeveniment esportiu amb els logotips de Govern, Consell i Ajuntament d’Alcúdia que ignora la realitat lingüística de Mallorca i la normativa vigent.

Fa uns mesos, l’Obra Cultural Balear va denunciar, amb una sèrie de casos concrets, que hi ha esdeveniments patrocinats o que compten amb la col·laboració de les institucions públiques de Mallorca i les Illes Balears, que no compleixen amb la legalitat vigent.
Aquests dies s’anuncia un nou esdeveniment esportiu amb els logotips de departaments del Govern i del Consell de Mallorca, així com de l’Ajuntament d’Alcúdia, que ignora completament la realitat lingüística de Mallorca i la normativa vigent en matèria d’usos lingüístics a les Illes Balears. Es tracta de l’anomenada ‘Long Course Weekend’.
En el cartell de la ‘Long Course Weekend’, hi figuren Vicepresidència del Govern i el Consell de Mallorca i de l’Ajuntament d’Alcúdia. També signen el cartell dues marques turístiques. Hi ha més informació dels col·laboradors institucionals a la secció de partners del web:
El cartell que anuncia l’activitat ignora completament la llengua pròpia de Mallorca, la llengua catalana i el web de l’activitat, http://www.lcwmallorca.com/es/, es pot trobar en castellà, anglès i alemany, però no en català. De fet, l’apartat d’inscripcions ofereix una tria entre 31 opcions lingüístiques (entre idiomes i variants d’aquests) però no ofereix l’opció de la llengua pròpia de les Balears.
L’OCB ha fet arribar, aquests dies, la seva queixa als responsables de les institucions esmentades i demana que es rectifiqui aquest nou cas de discriminació cap a les persones que volen triar la llengua catalana per ser informades.
Concretament es demana que s’afegeixi el català com a primera llengua en la informació de l’activitat (web, cartelleria…); que la retolació de l’esdeveniment sigui en català i que el dia de l’esdeveniment, tota la informació ora i escrita incorpori la llengua catalana.
INCOMPLIMENTS
El fet que es patrocinin o es doni algun tipus de suport per part de les institucions públiques a esdeveniments que marginen i ignoren la llengua catalana contradiu lleis i plans d’actuació governamentals:
Contradicció de l’activitat ‘Long course weekend’ amb l’Estatut d’autonomia i la Llei de normalització lingüística pel que fa a la llengua pròpia.
Ja a l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears es manifesten dos conceptes fonamentals relacionats amb la llengua catalana (vegeu Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears), un és l’oficialitat de la llengua i l’altre és la consideració de la llengua catalana com a llengua pròpia (preàmbul i article 4).
És a la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística de les Illes Balears on s’explicita les característiques de l’oficialitat de les dues llengües, i on es concreten les raons i la història de la propietat de la llengua catalana.
A l’exposició de motius d’aquesta Llei hi trobam:
«La llengua catalana i la llengua castellana són totes dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma, amb el mateix rang, si bé de naturalesa diferent: l’oficialitat de la llengua catalana es basa en un estatut de territorialitat, amb el propòsit de mantenir la primacia de cada llengua en el seu territori històric. L’oficialitat del castellà, establerta per la Constitució a tot l’Estat, es basa en un estatut personal, a fi d’emparar els drets lingüístics dels ciutadans, encara que la seva llengua no sigui la pròpia del territori.»
I a l’article 4 s’afirma que «Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana.»
Per tant tenim poders públics que són protagonistes de l’activitat (i, a vegades, la financen), com es dedueix del cartell i de la pàgina web oficial, i aquests no fan complir l’article 4 acabat d’esmentar que exigeix «l’ús normal de la llengua catalana».
Així doncs, les institucions implicades haurien hagut d’adoptar les mesures necessàries per fer efectius… i l’ús normal de la llengua catalana en aquesta activitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: