L’OCB denuncia que la Plataforma de contractació del sector públic discrimina els catalanoparlants

Des del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de contractació del sector públic:

 
La Plataforma de contractació del sector públic és la denominació que rep la Plataforma de contractació de l’Estat a partir de l’entrada en vigor de la Llei 20/2013, de garantia de la unitat de mercat. I n’és responsable la Direcció General del Patrimoni de l’Estat (en concret, la Subdirecció General de coordinació de la contractació electrònica), del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. La integració, i consegüent desaparició, de la Plataforma de contractació pròpia de la CAIB en la nova Plataforma de contractació del sector públic, d’abast estatal, ha comportat en la pràctica la impossibilitat de fer un ús normal de la llengua catalana en matèria de contractació pública.
 
En la clàusula primera I.D) del Conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre diverses actuacions de coordinació en matèria de contractació pública (BOE núm. 49, de 26 de febrer de 2015), que regula aquesta integració en la Plataforma de contractació del sector públic, s’estableix, com a compromís assumit per la Direcció General de Patrimoni de l’Estat, que «La búsqueda de la información, utilizando los campos estructurados que se determinen por ambas partes, podrá realizarse en lengua catalana». No obstant això, la situació real dista de respondre a aquesta previsió i evidencia un incompliment flagrant d’aquest compromís per part de l’Administració de l’Estat (ni tan sols es troben en català les guies d’ajuda per a la navegació i utilització de la plataforma ni l’apartat de preguntes freqüents). I la queixa es pot fer extensiva al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, en el qual s’ha acabt diluint el Registre de contractistes de la CAIB.
 
En aquest sentit, l’OCB es fa ressò de les queixes dels usuaris, particulars i empreses, d’aquesta Plataforma, que li han fet arribar aquesta nova vulneració dels seus drets lingüístics per part de l’Administració. L’OCB recorda una vegada més que el català és la llengua pròpia del país i gaudeix de l’statuts de cooficialitat, d’acord amb l’art. 4.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i que tots els ciutadans «tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no podrà ser discriminat per causa de l’idioma» (4.2). 
 
Per tot això, l’OCB exigeix a la Delegada del Govern espanyol a les Illes Balears que insti al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública a posar fi a aquesta situació discriminatòria envers els usuaris catalanoparlants de la Plataforma contractació dels sector públic. L’OCB reclama, així mateix, a la Consellera d’Hisenda i administracions públiques del Govern de les Illes Balears, que vetlli pel compliment del compromís lingüístic previst en el Conveni de col·laboració de 2015. I, per últim, insta la Directora General de Política Lingüística a impulsar definitivament la creació de l’Oficina de Drets Lingüístics, que hauria de ser l’organisme encarregat de vehicular les queixes dels ciutadans en casos de discriminació per raó de llengua.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.