L’OCB rebutja la nova campanya de linxament del partit polític ‘Ciutadans’ contra la comunitat educativa

Una vegada més el partit polític ‘Ciutadans’ torna a posar en el punt de mira la comunitat educativa de les Illes Balears. Aquesta vegada mitjançant un suposat informe que qüestiona la qualitat d’un text escolar (Llengua catalana i literatura de 1r de Batxillerat, de l’editorial Anaya), elaborat per experts en la matèria, i que constitueix amb total seguretat el llibre més utilitzat d’aquesta assignatura en els centres de batxillerat de les Illes Balears.

Un nou atac contra la professionalitat dels autors del llibre, contra l’editorial que el publica, contra tots els professors i centres que el recomanen, i contra els milers d’estudiants que l’han tengut i el tenen com a text de capçalera per a l’assignatura de Llengua catalana i literatura de 1r de Batxillerat.

Un suposat informe, mancat de qualsevol rigor acadèmic i farcit de tergiversacions, manipulacions i falsedats, i perpetrat per una persona que no reuneix la qualificació adient per a dur terme un treball d’aquestes característiques i que i que sempre s’ha caracteritzat per la seva animadversió cap a la llengua i cultura pròpia de les Illes Balears.
L’OCB lamenta que un partit amb representació parlamentària, com és el partit polític ‘Ciudatans’, es deixi arrossegar per personatges extremistes i grupuscles fanatitzats, que intenten dur al món educatiu les seves croades polítiques particulars contra la llengua i cultura pròpia de les Illes Balears, i, per tant, contra l’Estatut d’Autonomia, i que constitueixen un perill per a la convivència.
L’OCB reclama al Conseller d’Educació que surti en defensa dels autors del llibre, del professorat de català que el recomana, i dels centres que l’utilitzen. No es pot tolerar cap agressió més contra la comunitat educativa, ni contra la llengua ni cultura pròpia de les Illes Balears.
L’OCB, també, fa pública la seva solidaritat i reconeixement a les persones que han estat objecte de la sinistra persecució instigada pels intolerants i fanàtics contraris a la nostra llengua.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: