MES-Esquerra (Manacor) presenta una moció per a l’elaboració del pla d’emergència municipal i del pla específic d’actuació local en casos d’inundació

En casos d’emergència, com els viscuts el passat 9 d’octubre al Llevant de Mallorca, és
imprescindible que els municipis comptin amb uns plans d’emergència adequats que
estableixin, entre d’altres, les mesures de prevenció i els protocols d’actuació dels cossos de seguretat, Protecció Civil i altres recursos disponibles.
Per tot això, l’Ajuntament de Manacor en Ple acorda:
– Revisar quina fou l’actuació, tant de la Policia Local com de Protecció Civil, en el municipi de Manacor en les inundacions de dia 9 d’octubre i els dies posteriors, per tal de tenir en compte el que va funcionar correctament i allò que caldria millorar, i informar en sessió plenària de les
conclusions obtingudes.
– Elaborar, d’acord amb la normativa i les necessitats actuals un Pla d’Emergències Municipal com a l’instrument organitzatiu general de resposta a situacions de catàstrofe o calamitat, de previsió i de prevenció de les situacions de risc.
– Elaborar, d’acord amb la normativa i les necessitats actuals, un Pla específic d’actuació d’Àmbit Local en casos d’inundació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: