Moció per a la implantació d’una plataforma per a millorar la gestió dels serveis municipals

L’Ajuntament de Manacor gestiona diferents serveis, tant de manera directa amb mitjans propis, com indirectament a través d’empreses privades adjudicatàries dels corresponents serveis.

Un dels objectius que ha d’assolir és l’excel·lència en l’execució dels serveis municipals a través de la implicació dels diferents agents que hi intervenen, com són el mateix Ajuntament, les empreses responsables i el ciutadà.

Així mateix l’Ajuntament de Manacor ha de realitzar un exercici de transparència tant en el control de l’execució dels serveis encomanats, com en la publicació d’aquella informació referent als serveis i que pot ser d’interès pels ciutadans.

En els darrers anys s’han desenvolupat diferents eines que permeten la participació ciutadana en les tasques de control i seguiment dels serveis municipals. Es tracta d’unes plataformes informàtiques mitjançant les quals el ciutadà pot realitzar suggeriments, queixes i/o incidències relacionades amb la gestió municipal i fer-ne un seguiment de l’estat de tramitació.

Davant la contínua degradació en la qualitat de l’execució d’alguns dels serveis municipals, aquest canal de comunicació àgil pot millorar el control i la qualitat del servei.

Aquests tipus d’instruments es troben implantats a molts de municipis de Mallorca. L’Ajuntament de Manacor no pot quedar enrere en aquest aspecte i ha d’incloure l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació en la gestió dels serveis municipals per tal de fer partícip al ciutadà, qui al cap i a la fi, és l’usuari final de tots els serveis municipals.

Per tot això, l’Ajuntament en Ple acorda:

“L’Ajuntament de Manacor implantarà un canal de comunicació àgil i adaptat a les noves tecnologies, per tal que les ciutadanes i els ciutadans puguin transmetre les incidències que detectin en l’execució dels serveis de competència municipal.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.