Moció per al canvi de nom de tres vies del municipi

Dedicar un carrer a unes determinades persones, dates o fets, és un dels majors honors que un poble pot retre.

Converteix l’homenatjat en exemple dels ciutadans que viuen o transiten per la localitat. S’enalteix d’aquesta manera la persona o l’esdeveniment, que passarà a la memòria col·lectiva com a autor d’un bé a la comunitat o com a referència històrica del patrimoni comú.

A Manacor existeixen, encara avui, una sèrie de carrers que mantenen noms vinculats amb el franquisme. Encara són presents al nomenclàtor els noms dels països o capitals que donaren suport a l’alçament feixista de 1936. Mantenir aquest homenatge públic és un clar menyspreu als valors democràtics en els quals avui es basa la nostra convivència, a més d’ un incompliment de la Llei de Memòria Històrica.

Al mateix temps, existeix una falta de noms dedicats a les dones en tot el municipi. Només existeixen vuit carrers amb noms de dones en tot el nucli de Manacor. Per arribar a una completa igualtat entre homes i dones, aquesta ha d’arribar a tots els àmbits incloent la nomenclatura dels espais públics.

Són competència directa de l’Ajuntament els canvis de noms de carrers i places. Hi ha sentències que exigeixen als ajuntaments el deure legal que com a Administració Pública tenen per a complir el mandat sobre la retirada de tots els elements que esmenta l’article 15 de la Llei de Memòria Històrica. S’hi estableix un mandat que es pot qualificar com un autèntic deure legal dirigit a totes les administracions públiques, consistent en la retirada de tots els elements que esmenta expressament la LMH.

En el cas de les Corporacions Locals no hi ha un procediment predeterminat amb aquesta finalitat. Per tant, el compliment de l’article 15 de la LMH pot dur-se a terme a través d’un procediment específic establert en una ordenança local o per un acord del consistori municipal. En no existir cap ordenança al respecte es fa necessari aprovar-ho per un acord del Ple.

Per tot això, l’Ajuntament de Manacor en Ple aprova els següents acords:

1. Canviar els noms de les Vies Alemanya, Portugal i Roma per noms que homenatgin dones.

2. Aquests noms seran a proposta de les entitats Assemblea Antipatriarcal de Manacor i Col·lectiu de Dones de Llevant.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.