Moció de “Volem Manacor” per l’equiparació salarial entre dones i homes

Un dels objectius d’un govern, sigui estatal, provincial o local, ha de ser el d’assegurar la igualtat entre les persones ciutadanes. Una igualtat que no diferencïi entre races i gèneres. Una igualtat real que faci una societat justa.

No és aquest, per desgràcia, el cas de l’estat espanyol. Els seu president, M.Rajoy, a davant la pregunta d’un periodista: ¿Vería usted bien una ley que igualara los salarios entre hombres y mujeres?, va contestar “No nos metámos en eso”. Una mostra del tarannà del president de l’estat cap al col·lectiu femení i del seu despreci cap al principi d’igualtat entre ciutadans i ciutadanes que es suposa que ens garanteix l’actual Constitució.

La llei orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva entre homes i dones exposa: “La violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos”

Es per aixó que l’Ajuntament de Manacor acorda:

1- Que l’Ajuntament de Manacor és conscient de la desigualtat existent a l’estat espanyol en qüestió de salaris entre dones i homes que realitzen la mateixa tasca.

2- L’Ajuntament de Manacor insta al congrés dels diputats a crear totes les eines necessàries perquè no existeixi cap tipus de discriminació salarial a les empreses espanyoles entre dones i homes que realitzen la mateixa tasca.

3- L’Ajuntament de Manacor farà arribar a les empreses manacorines una comunicació per tal de conscienciar als empresaris de la necessitat de la vertadera igualtat, fent constar la petició que es fa congrés dels diputats.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.