Na Dàmaris Gelabert com a mostra

Cal reconèixer la bona pipella que ha tengut l’Escola de Mallorquí de Manacor a l’hora d’atorgar el Reconeixement de Mèrits 2021 a aquesta genial pedagoga i musicoterapeuta. Cal fer-ho, no tan sols per complir amb excel·lència els principis d’aquest premi “Persones o col·lectius que han destacat per la seva fidelitat a la llengua catalana, i per la protecció i transmissió d’alguna faceta del nostre llegat lingüístic i cultural”, sinó que a més ho ha fet evolucionant any rere any, adaptant-se i aprofitant les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies i rompent certes barreres que per desgràcia estan massa presents a dia d’avui en el nostre dia a dia. A més ha aconseguit fer-ho amb un suport gairebé nul de les emissores públiques i privades tant de televisió com de ràdio.

El seu èxit a Youtube

Na  Dàmaris és l’artista que, cantant en català, té més visualitzacions de tots els estils i gèneres musicals. El seu canal de YouTube sobrepassa els 780 milions de visualitzacions i té més de 2 milions d’usuaris subscrits al seu compte. Ella ha romput el mite que el català no té futur a aquests nous suports audiovisuals, i ho ha aconseguit a més demostrant una correcció lingüística poc habitual a dia d’avui i sense haver de recórrer en cap moment al llenguatge gruixut tan habitual avui en dia, ni tampoc ridiculitzant l’idioma ni la persona, fet que de vegades comporta un fama efímera provocant la befa d’aquells qui es pensen moralment superiors i encasellant a l’exposat a aquell “paper”. Ella a més ha aconseguit fer-ho a un món, els dels “Youtubers” (tot i que ella no s’hi dedica de forma estricta), a on els protagonistes són en la seva major part masculins, i a on els referents infantils estan estereotipats fins a l’extrem: els nins juguen a futbol i a videojocs i les nines juguen a princeses i es vesteixen de rosa.

 

Ha demostrat que el català té futur, aleshores qui falla és el públic

Ens hem tornat massa còmodes i si no ens ho donen tot fet ens queixam de que els altres no fan la seva feina com toca. La persistència, el treball incansable i les bones formes de na Dàmaris han aconseguida acostar-la a un públic exigent com és el món de l’ensenyament i a través d’aquí a derivat al consumidor infantil i de retruc als pares adults, però a més d’ella hi ha presència del català als mitjans que de forma innegable han substituït en bona part a la televisió i ràdio tradicionals (Youtube, Twitch…), just hem de fer el minúscul esforç de fer-ne la recerca, trobar-los i subscriure-vos-hi, és gratuït i duu ben poca feina. Si es demostra que hi ha demanda de continguts en català, segur que ben aviat el doblatge de les sèries de plataformes com Netflix, Amazon o HBO, es multiplicaran. En aquest aspecte cal rompre una llança a favor de Filmin, que és la plataforma més sensible en aquest aspecte.

Per acabar us vull fer avinent el vídeo “Mou el cos” de l’artista que ens ocupa avui i també l’enllaç a una web a on hi podreu trobar un llistat amb més de 700 “youtubers” en català.

;

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: