Neix la taula de coordinació de Manacor contra la violència de gènere per lluitar contra aquesta xacra

Més de 60 professionals de les diferents administracions i entitats hi han assistit

Avui, dimarts dia 30 de gener, s’han reunit més de 60 professionals a l’Espai Na Camel·la de Manacor amb l’objectiu de millorar l’atenció a les víctimes de violència de gènere i prevenir aquesta xacra social. Aquesta trobada, que han liderat la batlessa de Manacor, Catalina Riera, i la directora de l’Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach, és la primera que es fa al municipi d’ençà que es va aprovar la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat d’homes i homes, on es prioritza l’elaboració i el desenvolupament dels protocols d’intervenció per a l’atenció a les víctimes de violència masclista.

“Avui es dona una passa més per poder erradicar la violència de gènere al nostre poble. L’objectiu és promoure la coordinació dels agents implicats en la lluita contra la violència masclista al municipi. La Taula ha de ser un instrument per poder fer feina en xarxa, per poder oferir una resposta integral a la població i també suposa una nova manera de fer feina que implica un esforç per part de tots però que és absolutament necessària”, ha destacat la batlessa.

En aquest sentit, els assistents a aquesta primera convocatòria de la Taula de coordinació per a la violència masclista, han expressat la necessitat de treballar conjuntament i en coordinació tant per fer prevenció com per intervenir de manera efectiva i oferir una millor atenció a les víctimes i els seus fills i filles.

La convocatòria ha estat un èxit de participació. Hi ha acudit personal dels centres educatius, dels centres sanitaris, entitats que intervenen amb famílies i dones en situació de vulnerabilitat, forces de seguretat i associacions per a la igualtat entre homes i dones, fent aportacions i propostes de treball conjunt. Els tècnics dels diferents departaments municipals, els representants de l’Hospital de Manacor i dels diferents centres de salut, els representants de les organitzacions socials, de les forces de seguretat i de les diferents administracions també han assistit a la reunió. Els assistents han insistit en la necessitat d’establir protocols conjunts d’actuació i d’establir mecanismes de cooperació.

La pròxima convocatòria es farà dia 2 d’octubre i el que està previst en aquests mesos és treballar des de l’Institut Balear de la Dona, des de l’Ajuntament i des de les forces de seguretat en l’elaboració d’un protocol interinstitucional per agilitzar l’atenció a les dones víctimes i evitar el que s’anomena doble victimització, aportant els recursos personals i tècnics necessaris.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.