Nous cinturons negres al Dojo Muratore

El diumenge dia 28 de juliol es va dur a terme, com cada any, l’examen de cinturò negre de la Federació Balear de Judo.

Aquests exàmens compten amb dues modalitats, l’examen ordinari del que hi ha dues convocatòries durant la temporada i els exàmens corresponents a l’Aula de Formació Permanent.

L’organització d’aquests exàmens recau baix la responsabilitat de l’Escola Federativa Territorial, òrgan dirigit per Ponç Gelabert profesor del Club.

Aquest diumenge es varen examinar dos membres del club que varen optar per aquesta modalitat, foren en Biel Mascarò Amer, qui es va examinar amb èxit de 1r DAN i na Inès Morell Sánchez, qui va superar les proves exigides per poder ser nou 2n DAN.​