Oberta la convocatòria per cobrir la titularitat de Jutge de pau titular d’Artà

Avui dimecres, 8 de juliol, s’obre un termini de 15 dies hàbils per presentar les sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament.

Avui ha estat publicada en el BOIB la convocatòria per cobrir la plaça de jutge de pau titular del terme municipal d’Artà. D’aquesta manera, demà s’obre un termini de 15 dies hàbils perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit.

Les persones interessades han de presentar les sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament d’Artà dins el termini esmentat, i hauran d’adjuntar la documentació següent: sol·licitud i declaració jurada (es poden recollir al Jutjat de Pau i a les oficines municipals.) i fotocòpia compulsada del DNI.

Els requisits són:

  • Ser espanyol.
  • Ser major d’edat.
  • Ser resident en el municipi d’Artà.
  • No estar afectat per cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la llei orgànica del poder judicial (persones impedides físicament o psíquica per a la funció judicial; persones condemnades per delicte dolós mentre no hagin obtingut la rehabilitació; persones processades o inculpades per delicte dolós en tant no siguin absoltes o es dicti interlocutòria de sobreseïment, i les que no estiguin en el ple exercici dels seus drets civils).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: