Missa solemne, en honor de Santa Maria de sa Coma

El dimarts dia 12 de setembre es va celebrar una missa solemne i ball de l’oferta en honor de la Patrona de sa Coma, Santa Maria. La missa fou concelebrada per l’actual rector Fra Pere Vallespir, i els exrectors de l’església de Santa Maria de sa Coma, mossèn Francesc Munar, que var ser el primer rector de sa Coma ( quan encara no hi havia l’església, mossèn Francesc durant dos anys va dir missa a locals i gràcies a la…

Read more

Tot quan va fer Gandhi a l’Índia era il·legal i tot quan va fer a Alemanya Adolf Hitler va esser legal

Les parelles que se separaven i els objectors de consciència que es negaven a fer la mili també eren il·legals. Fins que adaptaren les lleis als nous temps. Aclariran res il·legalitzant tot un poble que vol tornar esser ell mateix? Quan els convé, la Sagrada i Intocable Constitución, la retoquen amb quatre grapades una nit d’estiu, en ple mes d’agost. Això feren per obeir les ordres de Na Merkel sobre el sostre d’endeutament de l’Estat. I no va passar res.

Read more