Els talls del dia

L’objectiu de tancar mitjans en català o limitar-ne la seva emissió amb absurdes excuses, de forma sistemàtica per part dels partits de l’estat que governen o han governat a les regions a on l’idioma català n’és el propi, és un fet d’ençà un temps cap aquí.

El Dojo Muratore dirigeix el primer entrenament de têcnica de la federació

El passat capvespre de dissabte 18 de novembre, nou judoques del Dojo Muratore es varen desplaçar a Sineu per participar en el primer entrenament de têcnica de la temporada organitzat per l´Escola Federativa de la Federació Balear de Judo, organisme que vetlla pel bon nivell tècnic d’aquesta Federació, dirigida pel mestre Ponç Gelabert i de la que forman part també els mestres Guillem i Joana Mª Puigserver, Llorenç Gayà i Dani Domínguez, tots del Dojo.

Qui és que adoctrina?

Cada sistema educatiu enfoca la realitat des del punt de vista del projecte nacional a què pertany. Per al sistema educatiu francès, En Napoleon va esser un gran home d’estat que aspirava a unificar Europa i a fer-li superar la divisió en dotzenes de regnes, principats, ducats, baronies, i micropaïsets d’aquell temps (i d’avui).  Per al sistema educatiu espanyol, italià, alemany, anglès i rus, per dir uns exemples, En Napoleon esser un invasor i un golafre imperialista.