Tot quan va fer Gandhi a l’Índia era il·legal i tot quan va fer a Alemanya Adolf Hitler va esser legal

Les parelles que se separaven i els objectors de consciència que es negaven a fer la mili també eren il·legals. Fins que adaptaren les lleis als nous temps. Aclariran res il·legalitzant tot un poble que vol tornar esser ell mateix? Quan els convé, la Sagrada i Intocable Constitución, la retoquen amb quatre grapades una nit d’estiu, en ple mes d’agost. Això feren per obeir les ordres de Na Merkel sobre el sostre d’endeutament de l’Estat. I no va passar res.