Preguntes que el Grup Municipal MÉS-Esquerra presenta pel Ple ordinari de dia 14 de maig de 2018

1. Quin càlcul fa l’equip de govern quant a la data d’inauguració del “gran parc” anunciat recentment al solar de l’antiga fàbrica de Majòrica?

2. Té constància l’equip de govern de cap incidència que hagi dificultat el pagament d’ajudes bàsiques de Serveis Socials els darrers mesos?

3. Quin és el criteri seguit per l’equip de govern a l’hora d’assignar conserges a unes escoles i no a d’altres?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.