Presentat el llibre “Sa Torrentada” a l’Espai 36 de Sant Llorenç

El divendres 11 d’octubre, a l’Espai 36, va tenir lloc la presentació de l’esperat llibre “Sa Torrentada”, deu minuts abans de les vuit del vespre, hora prevista per a la presentació, l’Espai 36 estava ple de gom a gom de nombrosos llorencins i llorencines, i gent arribada de Manacor, Son Servera, i altres pobles que no es van voler pedre la presentació.

El llibre va néixer del desig dels editors d’aquesta publicació www.card.cat, Tomàs Martínez, Guillem Pont, Pau Quina, Serafí Lliteres i Josep Cortès, perquè quedés constància i testimoni de la catàstrofe ocorreguda aquell fatídic 9 d’octubre de 2018 a Sant Llorenç i en el Llevant, i amb amb el desig que no torni a produir-se mai més. Des del primer moment van tenir l’ajuda de l’Ajuntament de Sant Llorenç per a la seva edició.
La portada del llibre és obra del pintor llorencí: Guillem Nadal, el pròleg és de Alfredo Barón, Hidrogeòleg, coordinador d’activitats de l’Observatori de l’aigua de les Illes Balears, al llibre han participat a més dels editors de card.cat: aportant una visió geogràfica, Miquel Grimalt, Joan Bauza, i M. Consolació Genovart; una mirada ecològica, Antoni Martínez; i l’impacte de les innundacions en la salut mental, a càrrec de Miquel Tortella-Feliu; i l’impacte psicològic sobre els nins i les famílies, Patricia Teruel.
Pel que respecte al treball dels editors en Josep Cortés, ha treballat a jornada completa durant onze mesos per a recompilar informació sobre: danys materials, històries personals, ajudes econòmiques, i la coordinació general juntament amb en Tomàs Martínez, en Tomàs, a més, ha treballat recabant informació dels reculls de premsa, i textos, poemes i gloses, Guillem Pont, torrents i aprenentatges, en Pau Quina ha estat el responsable de recabar informació de l’Ajuntament i voluntaris, i en Serafí Lliteres el suport digital inclòs en el llibre.L’acte de presentació va començar a les vuit en punt, amb unes paraules de salutació del batle Mateu Puigrós, gairabé les mateixes que van incloses a la Presentació del llibre. A més, va dir que la recaptació integre del llibre “Sa Torrentada” aniria destinada al compte que té l’Ajuntament per a ajudes als damnificats. El matiex vespre es posà a la venta el llibre al preu de 15€, i va ser un èxit.
Va presentar el llibre “Sa Torrentada” el periodista manacorí Antoni Riera, el qual es va centrar molt amb els primers capítols del llibre de manera un tant reiterativa amb molts de detalls, a més, va destacar la feina d’entrevistes personals duita a terme per Josep Cortés.
La presentació va ser molt llarga gairebé va durar una hora, sense donar pas als autors del llibre que estaven asseguts a l’escenari. Al final va demanar al públic si volien fer qualque pregunta, va alçar la mà una senyora que estava a les darreres files, i va dir que personalment, li hagués agradat escoltar les opinions dels autors presents que estaven asseguts a l’escenari, el públic va aplaudir a la senyora demostrant que eren de la mateixa opinió. Molt breument va intervenir en Josep Cortès, i es va donar per acabada la presentació que va enregistrar en Serafí Lliteres, i que oferim als lectors a continuació.
Sens dubte el llibre “Sa Torrentada” és únic i molt especial, fruit del treball col·lectiu dels seus autors on queda constància d’històries que van viure i ens expliquen els seus protagonistes, de la solidaritat dels voluntaris que col·laboraron, i del desig que no torni a succeir amb aquestes paraules:
Que mai la torrentada anegui l’esperit
A la memòria de tots els que hi perderen la vida
Amb agraiment als voluntaris que desinteresadament ajudaren les persones llorencines
Agraïments: A les Institucions i organismes que ens han facilitat els respectius informes; als veïns de Sant Llorenç que ens han contat les seves experiències personals; a totes aquelles persones que ens han proporcionat dades i informació sobre la torrentada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: