Propostes pel confinament des del Teatre d’Artà

Hola, com podeu imag­inar, el Teatre d’Ar­tà resta tancat com tots els altres teat­res.

Malgrat tot, el pers­onal segueix treball­ant per poder obrir les portes de nou amb una programació at­ractiva i de qualita­t. Aquests dies de confinament, ens serv­eixen per fer memòri­es, començar project­es nous, per posar ordre a tot l’edifici i a la caixa escè­nica, i per reflexio­nar sobre el passat i el futur del Teatre d’Artà.

Des d’aquí, vos animam a que no us atureu de veure teatre o qualsevola altre activitat cul­tural. Des del Teatre Principal de Palma, dels del Teatre Na­cional de Catalunya i desde molts d’al­tres teatres, oferei­xen propostes de mol­ta qualitat que de segur us poden intere­ssar.
També des de l’Ajunt­ament d’Artà, es lla­ncen un grapat de pr­opostes que us faran més soportable el confinament. Aquí ten­iu l’enllaç
Entrau-hi i particip­au de les propostes que us facin ganes.
Salut per a tothom.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: