Rebutjada una iniciativa d’El Pi perquè s’inclogui una casella de designació opcional a la pròxima declaració de la renda per contribuir amb el finançament de les pensions

Lina Pons, portaveu parlamentària d’El Pi: “La viabilitat futura del sistema públic de pensions és un tema important que ens ha de preocupar i ocupar”.

El Parlament de les Illes Balears ha rebutjat una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari El Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS- enregistrada el passat mes de gener- que instava el Govern de l’Estat a afegir, a la pròxima declaració de la renda, una altra casella de designació opcional a l’assignació tributària per col·laborar amb el finançament del sistema públic de pensions. Actualment els contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques poden optar en la seva declaració per destinar un percentatge de la seva quota íntegra a col·laborar amb el sosteniment econòmic de l’Església catòlica i/o a altres fins d’interès social.

La portaveu d’El Pi al Parlament de les Illes Balears, la diputada Lina Pons, ha manifestat que “la viabilitat futura del sistema públic de pensions és un tema important que ens ha de preocupar i ocupar”. El Fons de Reserva de la Seguretat Social, la coneguda com guardiola de les pensions– creada l’any 2020 aprofitant els superàvits de la institució- s’ha esgotat. Davant la manca d’acord polític, el Govern de l’Estat ha hagut de recórrer a nombrosos i quantiosos préstecs bancaris per efectuar el pagament d’aquestes prestacions. Una situació que resulta insostenible a llarg termini. “El Pi planteja una solució alternativa, que no vol dir que sigui ni la millor ni l’única possible; no obstant això, sí que és la de més ràpida aplicació a l’espera d’una reforma més profunda”, ha asseverat Pons.

“Les persones pensionistes tenen dret a envellir amb dignitat i que les seves necessitats bàsiques estiguin cobertes”, ha asseverat Pons. La pensió mitjana a les Illes Balears és de 912,94 € mensuals, per sota de la mitjana estatal que és de 981,71 €. A Balears hi ha més de 67.000 pensionistes que estan en situació de pobresa, amb unes pensions de menys de 700 € mensuals.

El sistema públic de pensions és un dels pilars fonamentals de la protecció social que emana de l’Estat Social i de Dret reconegut a la Constitució Espanyola, la qual al seu article 50 estableix l’obligació dels poders públics de garantir, mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica dels ciutadans durant la tercera edat. A més, les pensions a Espanya són la font d’ingressos de més de 9 milions de famílies, on 4 de cada 10 pensionistes contribuïren al manteniment de les seves famílies durant la passada crisi econòmica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: