Recepcionades les obres d’urbanització del polígon 10-3-2 de Cala Murada

Avui s’ha produït la signatura de l’acta d’entrega i la recepció de les obres d’urbanització de les fases II i III del polígon 10-3-2 del nucli de Cala Murada, d’una superfície de 220.058 metres quadrats.

L’acta ha estat subscrita pel representant legal de la promotora de les obres, pel director de les obres d’urbanització, l’arquitecta municipal, la delegada d’Urbanisme i Habitatge i el secretari general de l’Ajuntament de Manacor.

El projecte d’urbanització fou aprovat definitivament per l’Ajuntament de Manacor l’abril de 2004 i d’una petita part de l’àmbit ja consta una recepció parcial que es va produir el novembre de 2009, tot i que quedava pendent la recepció definitiva del gran gruix d’aquesta urbanització costanera, sol·licitada per part de la promotora l’any 2018.

Després de l’emissió dels corresponents informes tècnics i de l’esmena d’algunes deficiències, avui s’ha fet efectiva la recepció completa d’aquesta urbanització de Cala Murada, la qual cosa es tradueix en el fet que l’Ajuntament de Manacor ja pot assumir el deure de conservació i manteniment dels vials públics, les zones verdes i la xarxa de serveis, que consisteixen en la instal·lació de l’enllumenat públic, la xarxa d’abastiment, de sanejament, de recollida d’aigües pluvials i de telecomunicacions.

Amb aquest exercici, l’Ajuntament de Manacor va complint els deures que s’han marcat des de la delegació d’Urbanisme i Habitatge, que treballa intensament i ho seguirà fent al llarg de tota la legislatura amb l’objectiu d’assumir les urbanitzacions que actualment es troben pendent de recepcionar. Aquesta és una situació que s’arrossega des de fa molts anys i que suposa un greu problema a l’hora de fer inversions públiques i dur un correcte manteniment dels espais públics, de la mateixa manera que esdevé un greuge comparatiu entre habitants d’una zona recepcionada i una que no ho està.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: