Relació de danys i desperfectes causats pel temporal “Glòria” per nuclis al municipi de Manacor


S’ILLOT

 • Regeneració de la platja
 • Reconstrucció del paviment de l’embarcador
 • Reconstrucció d’un tram de la Ronda del Matí (alçada Ronda del Matí, 50)
 • Filtracions a la teulada Centre Cívic. Revisió i condicionament de la coberta
 • Instal·lació de xarxa de pluvials a l’Avinguda del Llop i carrer de la Vauma per evitar inundacions
 • Reparar els camins de Llampúgol, Bellveure i Polígon Nou

PORTO CRISTO

 • Regeneració de la platja
 • Passeig de les Coves blanques: reposició de les rajoles, de les baranes i dels elements de mobiliari urbà. Comprovació de la paret que subjecta el passeig. Sembra d’arbres i vegetació

CALA MAGRANA

 • Instal·lació/reparació de la bomba d’impulsió d’aigües fecals i connexió a la xarxa existent

CALA ANGUILA

 • Regeneració de la platja: reposició d’arena, comprovació i soterrament de l’emissari i arreglar l’escala d’accés a la platja

CALA MANDIA

 • Regeneració de la platja
 • Reparació del ferm sobre les pluvials del carrer Son Moro

S’ESTANY DEN MAS

 • Regeneració de la platja i reconstrucció de la passarel·la de fusta i de les dutxes

CALES DE MALLORCA

 • Regeneració de les platges de Es Domingos grans, Es Domingos petits i Cala Antena
 • Passeig marítim: refer trams de paret de pedra i diversos trams del passeig per donar estabilitat al ferm, instal·lació baranes, retirada de pedres i vegetació, instal·lació d’enllumenat públic i reposició dels tubs de la xarxa de clavegueram
 • Filtracions a la teulada del Centre Cívic. Revisió i condicionament de la coberta i segellat de les vidrieres

CALA MURADA

 • Regeneració de la platja
 • Arreglar el passeig marítim, refer les parets de pedra

VALORACIÓ ECONÒMICA:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: