Sant Llorenç potencia l’esport local amb 42.000 euros en subvencions

El darrer plenari municipal va aprovar obrir la convocatòria per a demanar aquestes subvencions a les quals es poden adherir esportistes de forma individual, entitats, associacions o clubs.

L’Ajuntament de Sant Llorenç destinarà un total de 42.000 euros a subvencions pels esportistes del municipi després que tots els grups municipals, a excepció del PP que es va abstenir, aprovessin la convocatòria. Una convocatòria que compleix 3 anys, i que permetrà que el consistori llorencí, subvencioni tant a esportistes individuals com a entitats, associacions i clubs esportius que ho demanin i compleixin els requisits.

En total, les subvencions de caràcter individual suposaran 10.000 euros de total, mentre que els 32.000 restants aniran a entitats, associacions i clubs esportius; concretament es repartiran 26.000 euros a clubs i entitats i 6.000 euros a entitats no federades i associacions Aquesta mesura respon a la intenció de la regidoria d’Esports de «promocionar i fomentar la pràctica de l’esport en aquest municipi»; tal com ha informat la regidora i primera tinent de balte, Antònia Bauzà.

«Tots aquells residents al nostre municipi, que puguin acreditar un projecte de futur certificat per la Federació esportiva corresponent, que tinguin un currículum esportiu destacat a qualsevol nivell o associacions, entitats i clubs reconeguts i inscrits en el Registre Municipal d’Associacions del municipi podran beneficiar-se d’aquestes ajudes»; ha conclòs Bauzà.

Les despeses que se subvencionaran són les que s’hagin tingut entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2018, i l’import mai serà superior al seu valor de mercat. Roba esportiva específica necessària per al desenvolupament de l’esport; material esportiu fungible específic necessari per al desenvolupament de l’activitat esportiva; despeses federatives, derivades de la contractació d’assegurances o de gestories en temes fiscals o laborals; preus públics per utilització d’instal·lacions esportives públiques; serveis sanitaris i de recuperació o rehabilitació; despeses derivades de desplaçaments o viatges de l’esportista i altres despeses de serveis o de material fungible lligades o necessàries per al desenvolupament de la seva activitat ordinària, seran les despeses que es cobriran amb aquestes subvencions.

El termini per presentar les sol·licituds acabarà el dia 30 de novembre. El procediment per concedir la subvenció serà mitjançant concurrència competitiva de totes les sol·licituds que compleixin els requisits exigits.

Cal recordar, que totes aquestes bases han estat consensuades també amb el Consell Municipal d’Esports.

Podeu consultar les bases, requisits i terminis de convocatòria al següent enllaç: https://bit.ly/2RA75HG

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.