S’aprova inicialment el pressupost municipal 2020 de Manacor

El Ple de Manacor va aprovar inicialment, dilluns horabaixa, el pressupost per a l’exercici 2020; el dimarts la regidora l’ha explicat en més calma per a la premsa.

Aquest dilluns horabaixa, el Ple de Manacor va aprovar de manera inicial, per onze vots a favor i deu abstencions, el pressupost municipal per a l’exercici 2020. El Ple va transcórrer amb normalitat. Les forces de l’oposició dedicaren més temps a les preguntes esclaridores que no a la confrontació i deixaren entreveure un futur vot a favor a l’aprovació definitiva en veure-hi un parell de modificacions.

Per altra banda, aquest dimarts matí, la regidora d’Economia, Cristina Capó, ha exposat els trets generals del pressupost municipal. En una roda de premsa que ha durat tot just mitja hora, la regidora d’Economia ha volgut posar en blanc sobre negre les principals línies del pressupost municipal de l’any vinent.

El pressupost d’enguany és de 46.579.538,65 €; això és, quasi 2,9 milions més que al 2018, que va ser de 43.715.264,8 €. Els capítols I (Personal), dotat amb 17.648.970,31 €, i II (Béns i serveis), dotat amb 18.864.951,32 €, comprenen la major part del pressupost, representant conjuntament el 86,1% d’aquest.

Els capítols IV (Transferències corrents), dotat amb 1.578.677,64, i VII (Transferències de capital), dotat amb 507.961,61 €, són els destinats als organismes dependents de l’Ajuntament de Manacor. Que, en principi, tindran el següent pressupost:

• Institut Públic del Teatre Municipal – 500.000 €
• Escola Municipal de Mallorquí – 86.700 €
• Patronat Municipal d’Esports – 552.150 €
• Institució Pública Antoni Maria Alcover – 74.000 €
• Estat de previsió ingressos i despeses SAM – 2.954.592,58 €

Els altres capítols són el III (Despeses financeres), dotat amb 30.000 €, el V (Fons de contingència), sense dotació, el VI (Inversions reals), dotat amb 3.721.434,20 €, el VIII (Actius financers), dotat amb 60.100 €, i el IX (Passius financers), dotat amb 1 €.

Capó, ha deixat clar que “s’ha apostat per un pressupost més feminista, més social i més verd” i que “augmenta la partida per als pressuposts participatius en 70.000 €”.

Feta l’aprovació inicial els grups polítics tenen quinze dies hàbils per a esmenar-lo. Si no hi ha esmenes, el pressupost queda aprovat de manera definitiva. Si n’hi ha, s’hauran de respondre i dur a ple per a la seva aprovació definitiva.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: