Serveis socials esdevé la punta de llança de l’Ajuntament de Manacor

El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament es reforça davant la càrrega de treball originada per la situació actual.

Aquest dimarts horabaixa la regidora de Serveis Socials, Carme Gomila, i el batle, Miquel Oliver, han fet repàs de la gestió del departament durant l’estat d’alarma per la Covid-19.
En primer lloc, s’ha explicat la reestructuració del departament, que ha hagut d’assumir una càrrega molt superior durant el confinament. Això, per assumir la càrrega, el seguiment dels casos, l’entrada de nous, el manteniment de quatre línies telefòniques obertes i tres noves línies en espera. Tot, amb la premissa bàsica de l’acció via telefònica.
En segon lloc, s’ha exposat l’ampliació del personal durant l’estat d’alarma. S’han contractat fins a quatre treballadores socials noves i s’han adaptat les funcions de totes. A més, s’ha contractat una treballadora familiar i s’ha dut a terme una adaptació del personal del centre de dia. Finalment, s’han contractat quatre auxiliars administratius d’altres departaments amb menys càrrega de feina.
En tercer lloc, s’ha detallat l’adaptació dels serveis del departament. Quan a l’atenció individual i familiar es duu a terme un seguiment dels casos anteriors i s’obre expedients als usuaris nous, amb una primera entrevista telefònica i la consegüent intervenció. Quan als centres de dia, es fa seguiment dels casos, repartiment de menús, servei d’acompanyament a la llar, tasques d’higiene i es facilita material cognitiu i fisioterapèutic. Quan al servei d’ajuda a domicili, s’ha readaptat progressivament el servei, s’han facilitat EPIs, i s’han assumit alguns casos prioritaris de la llista d’espera i altres derivats dels centres de salut. Finalment, i quan als casos de violència masclista, es duu a terme un seguiment molt exhaustiu, un repartiment de menús als fills de mares soles i s’han derivat dos casos al Casal Ariadna.
En quart lloc, s’han explicat les polítiques per pal·liar els efectes més immediats del confinament.
• Repartiment de menús a 40 usuaris: a infants amb beca menjador o menjador subvencionat, a fills de les dones víctimes, a usuaris del centre de dia i a casos de dependència.
• Tramitació de la renda social garantida; fins ara, 108 tramitacions.
• Banc d’aliments per famílies sense ingressos; fins ara, 219.
• Ajudes econòmiques per famílies sense ingressos suficients i sense accés a una renda social garantida o una renda mínima d’inserció; fins ara, més de cinquanta mil euros.
• Coordinació amb els centres de salut i entitats: cessió d’un cotxe, coordinació i derivació de casos i donació d’aliments per valor de tres mil euros a Creu Roja.
• Compra de material fungible: lots de material escolar per famílies amb pocs recursos; fins ara, dues-centes famílies.
• Cessió d’espais: hem posat a disposició de les entitats les cases rurals del municipi. Un bon exemple és la Fundació Trobada, que ha pogut derivar deu usuaris a l’alberg de Sa Murtera.

Com a dades complementàries, s’han exposat el projecte d’ampliació del departament de Serveis Socials després de l’estat d’alarma i per valor de 546.000 € i la signatura d’un convenia amb l’IMAS per valor de 175.086,23 €.
Finalment, s’han citat els principals eixos de futur. Centrats bàsicament en cinc: el pas de la intervenció individual a la intervenció grupal, l’habitatge, l’alfabetització digital, les menors i les nouvingudes.
Segons la regidora, Carme Gomila, “hem passat de parlar de confinament a parlar de crisi econòmica i social, i el nostre departament ha de ser la punta de llança de la resposta de l’Ajuntament”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: