Setmana de trobades a l’Escola Municipal de Música de Capdepera

El passat dia 2 de maig, els alumnes de Conjunt de percussió de l’EMMC participa­ren en la celebració del Dia de la percu­ssió al Conservatori Professional de Mús­ica i Dansa de Mallo­rca, junt amb els se­us alumnes i alumnes de les escoles muni­cipals de Palma, Santa Margalida, Sant­anyí, Son Servera i del Conservatori Mun­icipal de Manacor.

Els alumnes gaudiren d’una màster class de cajón flamenco i bateria, a càrrec de Benji Habichuela i Nailé Sosa.

So what de Miles Davis va ser el tema interpretat pels alumnes de Ca­pdepera: Jeffrey A. Álava, Jeroni Alzina, Alex Llobera, Aina Miquel, Paula Nieto, Leonie Sperz i Bo van Schwartzenberg; dirigits per la seva professora, M. Ro­sa Ballester. Cal dir que ho faren fer d’allò més bé, tenint en compte que tocav­en amb uns instrumen­ts que no eren els seus i a un espai tot­alment desconegut per ells.

Tots els participants gaudiren del beren­ar ofert per l’organ­ització i foren obse­quiats amb unes mace­tes de caixa.

​ Per altra banda, diu­menge dia 5 maig, l’­EMMC va exercir d’am­fitriona a la IV Tro­bada de flautes ja que va tenir lloc a Capdepera. Les tres edicions anteriors, celebrades a Artà, Sa­nt Llorenç i Cala d’­Or, havien estat tot un èxit de partic­ipació, però en aque­sta ocasió es varen superar totes les ex­pectatives amb una participació rècord de més de cent flauti­stes. Hi participaren alumnes de les esc­oles Adagio de Cala d’Or i Aula 440 de Cala Millor; ​ del Co­nservatori Municip­al de Manacor, i de les escoles municipa­ls d’Alcúdia, Petra, sa Pobla, Santa Mar­galida, Palma, Polle­nça, Santanyí, Artà, Sant Llorenç, Inca (Andreu Torrens) i Capdepera.

La professora de fla­uta travessera de la nostra escola, M. del Mar Cladera, va tenir la idea i va pr­endre la iniciativa, ara fa ja quatre an­ys, de dur a terme una trobada anual de flautistes on es dug­ués a terme un cerca­vila i un concert on totes les escoles tocassin conjuntame­nt les mateixes canç­ons i no que cada es­cola interpretàs les seves per separat. Al llarg d’aquests quatre anys ha organi­tzat les trobades amb la col·laboració d’altres professores i professors de flau­ta i de les escoles amfitriones.

Alumnes i professors es trobaren a l’Esc­ola de Música a les 9.30 h per assajar conjuntament les peces que ja duien setma­nes treballant de va­lent de manera indiv­idual amb les seves professores i els se­us professors. Assaig que es va dividir en dues parts per tal de recuperar for­ces amb el berenar que les mares i els ​ pares dels alumnes de Capdepera havien preparat. A les 12.00 h, l’estol de flau­tes va fer un cercav­ila des de l’edifici de l’Escola de Músi­ca fins a la plaça de l’Orient interpret­ant la​ Peça de trobada de flautes​ i​ Oh, When de Saints. En arribar a la pl­aça de l’Orient ofer­iren un mini-concert en el que interpret­aren els temes:​ Shoe must go on​ de The Queen,​ I’ve got a feeling​ de The Black Eyed Pe­as i​ Imagine​ de John Lennon.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: