Son Servera amortitza anticipadament gairebé 300.000 euros del seu deute

Amb aquesta quantia es preveu que el 2020 acabi amb un deute de poc més de de 2 milions d’euros.

L’Ajuntament de Son Servera ha efectuat una operació financera vinculada a l’amortització i cancel·lació anticipada del deute de 299.734,07 euros tal com estava previst en el pressupost general d’aquest any passat.

La regidora d’Hisenda, Margalida Vives, ha mostrat la seva «satisfacció» per aquesta reducció de l’endeutament municipal que confirma un any més una gestió responsable dels comptes públics que han tornat a tancar l’exercici del 2019 amb un romanent de tresoreria positiu.

Tot i que aquesta sigui la tònica dels darrers any, la Llei d’estabilitat pressupostària deixa poc marge per destinar aquests romanents a inversions i és per això que des del consistori s’ha optat per aquesta opció.

Amb aquesta operació, l’Ajuntament ha tancat el 2019 amb un deute de 3.254.787,48 euros i previsiblement es reduirà encara més el 2020, quan s’espera que es tanqui l’any amb un deute de 2.014.592,03, que suposarà un rati d’endeutament públic del 12.84 %, xifra que se situa molt per davall del 110 %, rati al qual poden arribar les entitats locals per poder concertar noves operacions de crèdit.

Tot i això, l’Equip de Govern des de fa anys ha preferit no concertar cap nova operació d’endeutament i tots els projectes d’inversió per millorar infraestructures, serveis  i vies públiques del municipi s’han duit a terme amb recursos propis i subvencions d’altres institucions.

«Aconseguir aquestes xifres ha portat anys de tasca responsable i eficient per part d’aquest Equip de Govern que no ha deixat de banda les inversions per al poble i ha sabut gestionar les arques públiques sense incrementar aquest deute que ha permès que ara mateix l’economia municipal pugui encarar el futur amb una base sòlida. Val la pena recordar també que en 8 anys  el deute de l’Ajuntament s’ha reduït en 15 milions d’euros i, com deia, sense retallar els nostres serveis i invertint per millorar el nostre municipi», ha conclòs la regidora d’Hisenda, Margalida Vives.

La regidora d’hisenda de Son Servera, na Margalida Vives

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: