Son Servera aprova els pressuposts generals per al 2019

Enguany, creixen un 2,87 % respecte dels pressuposts del 2018.

El Ple de l’Ajuntament de Son Servera, en la sessió de dijous 29 de novembre, va aprovar els Pressuposts generals per a l’any que ve, després dels vots a favor dels regidors de l’Equip de Govern (PSOE i Independents), el vot en contra del Partit Popular i d’ON Son Servera, i l’abstenció de Més Son Servera.

Margalida Vives, regidora d’Hisenda, va ser l’encarregada de defensar-los davant
el Ple i va declarar que «aquests pressuposts consoliden un període de 4 anys d’equilibri i responsabilitat en els comptes de l’Ajuntament, tot acomplint durant aquests darrers 3 anys i mig, però, els nostres compromisos electorals i els nostres deures com a Administració pública».

En aquests pressuposts destaquen l’augment de recursos per a la implementació d’un nou model en la recollida de residus i neteja viària per tal d’augmentar les xifres de reciclatge, a fi de seguir apostant per un municipi més sostenible, més net i, a més, que suposi també un estalvi econòmic; i alhora incorporen també més dotacions per a serveis socials, per a vies i obres, turisme i comerç.

El pressupost total de l’Ajuntament per al 2019 ascendeix a 16.254.270,86 € i suposa
un increment del 2,85 % respecte del pressupost del 2018, que ha vengut donat, sobretot, per l’augment d’ingressos gràcies a la tendència a l’alça de l’impost sobre construccions i obres que reflecteix una reactivació econòmica del municipi.

D’altra banda, aquests pressuposts també inclouen una partida de 400.000 € destinada a cancel·lar deute durant el 2019 de manera anticipada; un deute que en els darrers 6 anys ha abaixat la seva ràtio, del 111 % a un 20 %.

Partides per àrees

Els serveis públics bàsics com ara policia, urbanisme, medi ambient, recollida de residus, neteja viària, etc. estan dotats amb 5.640.500,50 €, una quantitat que suposa un 35 % del pressupost que permetrà respondre entre d’altres a la petició de la ciutadania d’un augment de la freqüència de recollida de residus i neteja o l’ampliació del model de recollida porta a porta, entre altres.

Serveis socials i educatius, tercera edat, cultura, patrimoni, festes i esports suposen el 20 % de la despesa i estan dotats amb 3.381.671,47 €, una quantitat que cobreix àmpliament tots els serveis que ofereixen aquestes àrees. D’aquesta partida cal destacar la despesa destinada a poder obrir el Centre de Dia els caps de setmana; una demanda dels mateixos usuaris o nous convenis de col·laboració amb clubs i associacions esportives del municipi.

Les partides de turisme, comerç i vies i obres estan dotades amb 2.463.583,43 €, una
quantitat que suposa el 15 % del pressupost. Unes àrees que es veuen notablement incrementades en el capítol de les inversions i que es caracteritzen per l’aposta de l’Ajuntament per projectes de millora del municipi que retornen el protagonisme al vianant i a infants i humanitzen el centre de Son Servera, amplien l’horari d’atenció de l’Oficina de Turisme o reformen el passeig Marítim de Cala Millor i Cala Bona.

Finalment, les retribucions dels òrgans, es mantén igual que des de fa 11 anys enrere, amb uns salaris de regidors congelats durant tota la legislatura. En aquesta àrea destaca, però, la inversió de més de 80.000 € en el sistema informàtic de l’Ajuntament.

Consolidació d’objectius

Així doncs, els Pressuposts per al 2019 acompleixen estrictament amb el principi d’estabilitat pressupostària i amb la regla de despesa, cosa que ha permès que es parli d’un període mitjà de pagament a proveïdors de 18 dies. Un acompliment que en cap cas ha aturat les intencions del consistori en la seva aposta per les grans inversions en la millora d’infraestructures i reorganització del municipi, que en aquests pressuposts segueix sumant projectes de reforma, com ara del passeig Marítim de Cala Millor, el carrer Pere Antoni Servera de Son Servera o l’oficina d’informació turística, inversions de la mà del Consell de Mallorca i del Govern Balear.

«Deixam unes arques municipals sanejades i que permeten afrontar els propers anys amb optimisme. Hem apostat i seguirem apostant per una política que ha incrementat la qualitat dels serveis públics sense incrementar la pressió fiscal a la ciutadania; potenciant un entorn urbà de qualitat; per un ajuntament compromès amb la col·laboració amb els col·lectius locals; reforçant les infraestructures municipals i millorant la seva gestió; continuant reduint el deute municipal i transformant l’espai públic per millorar-ne la seguretat i el benestar social. I ho fem amb inversions i serveis finançats amb recursos propis o amb l’ajuda d’altres institucions públiques de la nostra comunitat, continuant així amb el compromís de no augmentar el percentatge d’endeutament d’aquest consistori»; ha conclós Vives.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.