Son Servera aprova uns pressuposts responsables per a l’exercici de 2020

L’increment en el capítol de personal suposa el 39 % de la despesa total.

El Ple de l’Ajuntament de Son Servera, en sessió extraordinària urgent, ha aprovat, aquest dimecres 4 de desembre, els Pressuposts Generals per al 2020 amb els vots a favor dels regidors de l’Equip de Govern (PSOE i Independents) i l’abstenció de la resta de partits de l’oposició, Partit Popular, ON Son Servera i Podem.
El pressupost municipal d’aquest any és de 15.918.502,22 euros, dels quals 6.169.085,13 milions aniran destinats a personal. Una partida que s’ha incrementat considerablement degut a l’increment salarial aprovat per l’Estat el 2018 i per l’aplicació del 50 % del complement de la carrera professional també aprovat el mateix any per l’Ajuntament. És a dir, no s’ha incrementat en plantilla sinó que aquesta pujada correspon als increments que s’han hagut d’aplicar en les retribucions.
Un altre 46 % d’aquests pressuposts anirà destinat a despesa corrent, que és la que cobreix els servis bàsics municipals com ara policia, electricitat de carrers, recollida de residus, neteja viària i manteniment de les estructures municipals, assistència social primària i les àrees que ofereixen els serveis educatius, esportius, culturals o de promoció turística, entre altres.
Amb tot, l’Ajuntament, un any més, acomplirà amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb la regla de despesa que marca la Llei d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera aprovada el 2012 i que no permet als ajuntaments disposar de tots els seus ingressos o tresoreria per destinar-los a millores per als ciutadans. «Una vegada més ens veim obligats a presentar uns pressuposts limitats en el capítol de despesa que ens obliga a tancar amb un superàvit perquè l’Estat pugui acomplir amb el seu objectiu de dèficit davant Europa. Amb altres paraules, els ajuntaments carreguen amb el dèficit que genera el Govern central i hem de renunciar a inversions que millorarien directament la vida i qualitat del nostre municipi i de la ciutadania», ha explicat Margalida Vives, regidora d’Hisenda.
En els pressuposts per al 2020 es preveu també una reducció del deute, igual que ens els darrers anys, que suposarà que a finals d’any aquest sigui de 2.248.427,19 euros, cosa que suposa un rati de deute públic de 14,34 %, un rati que està molt per davall del límit establert per la llei, que el fixa en el 75 %. Margalida Vives, en aquest aspecte, també ha volgut recordar que «l’Ajuntament el 2012 tenia un deute d’aproximadament 17 milions d’euros, que s’ha reduït en set anys a 2 milions».
Tot i aquestes limitacions però, l’Ajuntament seguirà sense augmentar la pressió fiscal als ciutadans així com ha fet en els darrers anys, amb uns impostos congelats des del 2015. A més, el consistori continua aposant també per projectes de millora de la qualitat dels serveis que ofereix.
Eixos prioritaris
En aquesta línea, l’Ajuntament ha hagut d’optar per prioritzar els eixos claus pel municipi segons l’equip de Govern.
Un d’aquests eixos és l’assistència social; en aquest aspecte, la gestió del Centre de Dia veurà incrementat el seu pressupost en 50.000 euros més que l’any passat. Una aposta clara per a la millora de la qualitat del servei i de l’atenció directe de les persones usuàries que podran optar al servei de recollida a domicili i tindran més disponibilitat horària del centre, que ampliarà el seu horari. Així, en aquesta mateixa àrea també s’incrementarà la presència d’educadors de carrer, qui podran exercir una funció de suport a totes aquelles persones en risc d’exclusió del municipi.
Una altra de les prioritats del consistori és la promoció turística. En aquest sentit, el pressupost també recull una partida de 70.000 euros per poder executar el projecte de recuperació del perfil de la platja de Cala Millor si se n’obtengués l’autorització de Costes per dur-lo a terme, i igualment aquests comptes també han dotat de suficients recursos la despesa d’inversions que tendrà assegurat l’execució del projecte de reforma del carrer Sant Antoni i la creació d’un nou parc infantil a la plaça Nova, tot i la reducció d’aquesta partida al 2 % del pressupost total.
La millora de la flota mòbil de la Policia Local amb la incorporació de dos nous vehicles aposta per la seguretat ciutadana, mentre que un altra eix clau, la sostenibilitat mediambiental es reflecteix en el nou contracte de fems  que aposta per un model de reciclatge i sostenibilitat que permetrà alhora que l’Ajuntament pugui seguir amb la feina de contenció de la despesa i l’augment de l’estalvi.  Aquest preveu un decreixement de la despesa d’incineració gràcies al nou contracte de recollida de residus que permetrà que hàgim d’incinerar molt menys i, per tant, estalviem les taxes que això suposa per a l’Ajuntament. També es faran canvis de serveis bàsics com a millores en el clavegueram del municipi i el canvi d’il·luminació a llums LEDS que també suposaran un estalvi en la factura elèctrica municipal i en la despesa anual de manteniment de la xarxa de clavegueram.
«Tenim unes arques municipals sanejades que ens permetrien augmentar encara més la despesa en inversions i serveis, però seguim limitats per una llei d’estabilitat pressupostària rígida que ens limita aquestes inversions i serveis públics per tal de no sobrepassar el sostre de despesa que marca l’Estat i, a més, enguany també aquest augment del salari del funcionariat acordat des de l’Estat ens ha minvant les possibilitats de destinar més recursos a la millora de les infraestructures i dels serveis municipals», ha volgut matisar Margalida Vives. «Entenem que la retribució salarial dels funcionaris es vegi incrementada, però si des de l’Estat es continua amb la rigidesa per augmentar el límit de despesa anual els ajuntaments estam destinats a haver de minvar servis i millores en infraestructures i no poder disposar dels imposts que paguen els nostres ciutadans per dur a terme millores per a ells. Amb tot, seguim compromesos amb la col·laboració amb els col·lectius locals, amb reforçar les infraestructures municipals i millorar la seva gestió en benefici d’un benestar social i de seguretat dels nostres veïnats i veïnades», ha conclòs la regidora.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: