Son Servera engegarà un projecte d’embelliment del nucli antic i comercial del municipi

La primera fase d’aquest pla de millora té un pressupost total de 329.775,80 euros.
L’Ajuntament de Son Servera ha aprovat en la sessió plenària del mes de juliol una partida pressupostària que permetrà iniciar un conjunt de reformes d’embelliment i millora d’algunes zones del municipi.

Aquesta partida suposa un total de 329.775,80 euros dels quals 279.775,80 seran subvencionats per l’Agència de Disciplina Urbanística, a qui l’ajuntament té traspassades les competències en aquesta matèria, i la resta pel mateix consistori.

La primera fase d’aquest projecte se centrarà en el canvi d’imatge dels carrers Pere Antoni Servera i el carrer Tren on es té previst llevar l’asfalt i col·locar una nova pavimentació, la sembra de nous arbres, la col·locació de pluvials, el soterrament del cablejat elèctric i telefònic i també la substitució de la il·luminació per una lluminària de baix consum.

Malgrat totes les reformes, el projecte mantindrà tots aquells elements catalogats i amb valor patrimonial de la zona, incorporant-ho en la nova imatge.

Aquest projecte neix de la necessitat de millorar els carrers centrals del poble amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, crear més espai per al vianant i en un futur poder limitar el tràfic a la zona. Uns objectius enfocats directament als veïns del municipi als qui es pretén donar prioritat i oferir uns carrers més acollidors i còmodes.
Després de l’aprovació, ara s’espera poder licitar aquestes obres en poc temps. Per a la licitació és puntuará positivament que el projecte inclogui també millores a un tram del carrer Doctor Esteva; on hi ha un col·legi públic i la Biblioteca Municipal per tal que a llarg termini, aquests edificis i la resta d’edificis municipals; Teatre, Escoles Velles, el CIJ i la Plaça Nova quedin connectats i siguin així uns carrers més humanitzats.
Amb tot, aquest és un projecte amb continuïtat. Així, una vegada finalitzada aquesta primera fase ja s’està preparant la documentació per optar a una subvenció de Turisme per continuar amb les millores del Carrer Sant Antoni i convertir la Plaça Nova en un gran parc infantil.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.