Surt a licitació la planta potabilitzadora pilot que subministrarà aigua potable a 750 habitatges de Manacor

Tendrà un cost de 350.000 euros i permetrà acabar amb l’excés de nitrats i de calç.
La planta potabilitzadora pilot per tractar les aigües servides per la SAM a Manacor, l’empresa pública que gestiona el servei de subministrament, surt a licitació aquest 28 d’octubre. Es tracta d’una planta pilot innovadora de tractament d’aigües, que permetrà proporcionar aigua potable a 750 habitatges de Manacor a partir de l’estiu de 2021. La nova planta potabilitzadora pilot estarà adjudicada el mes de març i començarà a funcionar el mes de juny.

«És una passa molt important per a Manacor. No és la definitiva, però sí la primera passa perquè tota la ciutat, dins aquest mandat, pugui disposar d’aigua potable. És un dèficit històric, però ja veim la llum al final del túnel», ha assegurat el batle de Manacor, Miquel Oliver.

La planta funcionarà per filtració de membranes i tendrà una capacitat de tractament de 600 metres cúbics per dia. A partir dels estudis previs fets des de la SAM, s’ha triat aquesta tecnologia innovadora ja que es creu que és la més eficient per resoldre el problema que té Manacor amb l’aigua, d’una forma sostenible tant econòmica com mediambientalment.

El consum elèctric aproximat serà de 300 kw/dia. «Per comparació una dessaladora consumeix 6 o 7 vegades més, i gràcies a les plaques solars dels dipòsits del Serralt, el cost elèctric es reduirà molt», ha explicat la presidenta de la SAM, Cristina Capó.
Amb tot, i donat el caràcter innovador de la solució proposada, s’ha considerat adequat fer primer una planta potabilitzadora pilot, amb una capacitat reduïda, a fi de poder veure el funcionament, avaluar els costos i optimitzar el procés «abans de fer una inversió milionària a cegues».

La planta pilot de capacitat reduïda, de 600 m3/dia, un cop provada la tecnologia serà substituïda per la planta potabilitzadora definitiva, amb capacitat suficient per subministrar aigua de qualitat a tota la ciutat. «El problema de l’aigua a Manacor és molt gran, i per això no podem permetre’ns el luxe de fer cap passa en fals. Per això, per responsabilitat, volem estar segurs que la tecnologia seleccionada per la
SAM és l’òptima», ha assegurat el batle de Manacor, Miquel Oliver.

La seva construcció tendrà un cost d’uns 350.000 euros i una vegada la planta general entri en funcionament, la plana pilot serà desconnectada, traslladada i muntada per la SAM a Cala Murada, on proporcionarà aigua potable a la població d’aquesta població costanera.

En el moment en que la planta potabilitzadora pilot funcioni adequadament i s’hagin obtingut les autoritzacions sanitàries necessàries, que es preveu que sigui l’estiu del 2021, s’aprofitarà la producció per subministrar aigua de forma experimental a barris propers a la planta. 600 m3/dia és un cabal suficient per considerar-lo representatiu i que proporcionarà aigua a uns 750 habitatges.

Això s’haurà de fer el més a prop possible de la planta, ja que requerirà fer una connexió
independent respecte de la xarxa general de distribució, que seguirà repartint l’aigua com fins ara.

Serà possible gràcies a la sectorització de la xarxa de subministrament que s’ha fet a la ciutat els darrers anys, per aïllar de la resta de la xarxa el barri on es farà la prova. Així es podran comprovar diverses qüestions a efectes de subministrar l’aigua tractada a tota la ciutat: d’una banda, l’efecte que té aquesta aigua sobre els canonades de distribució, és a dir les possibles desincrustacions que es produeixin; de l’altra, contrastar la qualitat de l’aigua subministrada amb el feedback que es rebi dels usuaris.Nitrats i calç
L’aigua disponible per al subministrament al nucli de Manacor no és adequada per al consum humà a causa de l’alta concentració de nitrats, amb valors molt per damunt dels límits exigits per la normativa sanitària. Aquesta situació es dóna d’ençà que es va posar en marxa la xarxa de subministrament d’aigua de la ciutat de Manacor als anys 80 i per mor de la contaminació amb nitrats dels aqüífers. La qualitat a aconseguir és l’aigua amb tots els paràmetres marcats en els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua per al consum humà (RD 140/2003) i també reduir la duresa de l’aigua segons els paràmetres de l’OMS.

La tècnica de filtració de membrana permetrà solucionar tant el problema de l’excés de nitrats a Manacor com el de l’excés de calç. El sistema seleccionat permetrà reduir la calç de l’aigua, un fet que genera beneficis per a tothom, ha explicat Capó: els electrodomèstics no s’espenyaran tant, els descalcificadors ja no seran necessaris i pel que fa a la depuradora, es tendrà un control directe sobre la quantitat de sal que té l’aigua que hi arriba, evitant els inconvenients actuals per aquest motiu.

«Aquesta situació anòmala, pesada per als ciutadans en general i especialment per a la població amb menys recursos, ha estat una problema afegit durant l’actual situació sanitària. De fet, durant el confinament gran part de la població es va haver de moure per abastir-se d’un producte tan bàsic com l’aigua», ha afegit Oliver.

Assessorament als tècnics de la SAM
La planta pilot s’ubicarà al recinte dels dipòsits del Serralt. S’aprofitaran les recentment
remodelades instal·lacions que ofereixen tot el que necessita per funcionar:

– Espai per ubicar el contenidor que allotjarà la planta.

– Subministrament d’aigua provinent directament dels pous, abans de la cloració. – Depòsits per recollir l’aigua produïda.

– Alimentació elèctrica i evacuació del rebuig

– Instrumentació de control de qualitat de l’aigua produïda.

L’adjudicatària que resulti del procés de licitació haurà fer el servei de manteniment i assessorament al personal de la SAM durant els dos primers anys. Aquest servei de manteniment i assessorament implicarà el control d’operacions i la formació dels operaris de la SAM, per part d’un tècnic amb experiència en ETAPs, «pel que quan entri en funcionament la planta definitiva, els operaris ja estaran formats», ha explicat el vicepresident de la SAM, Sebastià Nadal.

La SAM abonarà el preu ofert pel licitador guanyador en tres pagaments: el 50 % a l’entrega del contenidor, el 25 % en el moment de la posada en funcionament o servei i el 25 % restant al final dels dos anys de gestió. Es considerarà que la planta està en funcionament quan l’aigua que produeixi assoleix els paràmetres establerts a la licitació, i que l’aigua efluent pugui ser qualificada com a potable. Aquesta comprovació la farà la SAM mitjançant una analítica de l’aigua produïda per part d’un laboratori correctament acreditat quan així ho indiqui el licitador.

Una vegada comprovat que aquest sistema funciona correctament donades les condicions de l’aigua de Manacor, la planta potabilitzadora definitiva es traurà a licitació a finals de 2021. «Dins aquest mandat els manacorins veuran rajar aigua potable de les seves aixetes», ha assegurat el batle de Manacor.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: