(Vídeo) Els Dilluns de l’Obra: Tomeu Martí-Visca Mallorca lliure!

En el marc dels dilluns de l’Obra l’escriptor, periodista i activista Tomeu Martí, president també del grup Blanquerna ens ha ofert ens ha ofert la conferència Visca Mallorca lliure!

Durant la conferència ha afirmat sense embuts l’existència de presos polítics catalans a l’estat espanyol.

A banda d’això ens ha exposat una sèrie d’idees pel futur polític de Mallorca:
1. La revolució social, política i nacional del Principat, que fou coneguda inicialment com La revolució dels somriures.
2. Com a conseqüència d’aquest procés ha esdevingut prescindible el concepte de Països Catalans. El conferenciant ho considera un estímul per reformular el mallorquinisme polític.
3. Tomeu Martí ha constatat la fi del cicle autonòmic, després del qual ell només hi veu dues sortides: La independència o la disolució a dins l’estat centralista castellà.

La proposta entronca amb tots els pensadors del mallorquinisme polític que consta de dos eixos:
1. Assolir el màxim autogovern possible
2. Un encaix compartit amb la resta de territoris de parla catalana.

Un proper objectiu seria la creació d’una confederació de repúbliques amb els dos eixos de principi de subsidiarietat i el dret inalienable d’autodeterminació.

Tomeu considera que Mallorca té el mateix dret d’autodeterminació que el Principat de Catalunya, el que no comporta que hagin de formar part de la mateixa entitat política però a on sí que s’hi contemplarien una sèrie d’assumptes a on es seguiria cooperant amb les terres de parla catalana en molts d’aàmbits, com s’ha vengut fent des de sempre.
L’objectiu d’aquesta propostaa és la felicitat iel benestar de la gent de Mallorca

Quin camí cal fer?
Ens hem d’emmirallar en el Principat de Catalunya. El mirall català és prou útil, com també ho és l’escocès. Hi ha 2 elements evidents a emprendre:
1. 1, El treball intel·lectual. Al Principat s’hi han fet molts d’estudis, documentaris, llibres conferències…, partint de la idea que la independència pot millorar la nostra vida.
2. La feina de base, del dia a dia, d’armar-nos d’arguments, per després usar-los per convèncer, per sumar, per generar més adhesions.

Es tracta d’anar generant nous consenssos, noves idees que esdevinguin hegemòniques. Per exemple: la Mallorca de 2018 ha de menester un estat que defensi els seus interessos en el concert internacional. Avui, sense Estat, no tenim protecció internacional i estam abocats a la desaparició. N’hi pot haver que diguin que ja tenim Espanya o Catalunya. Qualcun dirà estat balear, però hi ha consens: ens cal estat.

Un altre exemple: Mallorca serà allò que decidesquin democràticament els seus ciutadans.

Ens cal autoorganització prèvia si volem respostes a les agressions. Avui no respondríem tan bé a en Bauzà perquè no tenim autoorganització.

Ens cal una campanya de promoció del diàleg social per a recollir propostes de tothom qui vulg aportar-ne a la futura mallorca independent. Demanar a tothom quines millores volem. En segon lloc, identificar quines eines necessàries ens calen per fer de Mallorca el millor país del món. Com? Cerquem espais de trobada amb molta d’altra gent per trobar la manera d’arribar-hi. Cerquem llavors la manera d’impulsar una consulta popular. Que la ciutadania voti el pla que haurem elaborat entre molta de gent.

Una de les idees força seria MALLORCA, EL MILLOR PAÍS DEL MÓN. Mallorca té les condicions per esdevenir un país exemplar en l’àmbit mundial gràcies a posició geoestratègica, demogràfica, climàtica, econòmica… Avui ja és possible fer un a Mallorca model a nivell mundial. Pobresa 0, no discriminació social, on convisqui gent procedent d’onsevulla amb el català com a interlingua, universitat puntera, sistema comunicatiu propi, memòria històrica, cultura com a factor de benestar i llibertat, administració pública moderna, desburocratitzada, democràcia directa, renda social, pensions garantides, país mes solidari de la terra, exemple per a tots els pobles del món, que aporti als paisos pobres, solidari amb les persones més desafavorides del planeta, un país just amb persones felices i solidàries.

Tot seguit podeu veure el vídeo d’aquesta conferència, si voleu veure’n unes imatges picau aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.