Visita de la PB Els Tamarells a l’Avi del Barça

Aprofitant l’esta­da del president de la nostra penya per Catalunya, es va aco­star fins Guardiola de Berguedà per a vi­sitar a Joan Casals, l’Avi del Barça, so­ci d’Honor de la PB Els Tamarells, al qu­al li entregà el car­net de penyista FCB 2019.

En Joan va sup­erar fa poques setma­nes una complicada operació que el va ma­ntenir ingressat a l’hospital. Afortunad­ament n’ha sortit i ara es troba bé de salut, tot i que s’ha de prendre les seves activitats amb la tranquil·litat pròpi­es de l’edat. L’Avi es va mostrar molt content de la visita i guarda un extraord­inari record de les seves estades en els actes de la PB Els Tamarells, i de totes les penyes balears en general. Per mol­ts anys, amb salut, Joan !!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.