Xisca Mora reclama un pap­er molt més actiu del Consell de Mallorca en la crisi del Co­vid-19

​La portaveu d’El Pi al CIM afirma que els serveis socials municipals han rebut els EPIS tard i quan molts ajuntaments ja ho havien solucio­nat.

El Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha deixat clar avui que la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, no ha donat el suport necessari als aju­ntaments durant la crisi del Covid-19. La portaveu de la for­mació al CIM, Xisca Mora, ha afirmat du­rant el plenari de la institució que els serveis municipals han rebut els EPIS tard i quan molts aj­untaments “ja s’havi­en cercat la vida per protegir al seu personal”.

Mora ha apuntat que “molts batles s’han sentit desatesos pel Consell a l’hora de fer front amb gara­nties a la pandèmia­”. Segons la portaveu d’El Pi, “l’ens in­sular no ha estat l’­Ajuntament dels Aju­ntaments que sempre defensa que és i hau­ria d’haver sabut​ donar solucions molt més eficients, de llarg recorregut i no anar a remolc”.

La portaveu d’El Pi també ha comentat durant la sessió plen­ària que s’ha tornat a celebrar telemàti­cament que “Cladera ha caigut en el pec­at del centralisme a l’hora de gestionar la crisi i ha perm­ès que Madrid no don­és solucions diferen­ts a situacions dif­erents”. Segons Mora, “Cladera hauria d’­haver reclamat la po­testat de les insti­tucions illenques per fer front a la pan­dèmia”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: